ادامه شمارش آرای انتخابات در سراسر کشور (فیلم)

منبع: عصر ایران

10

1400/3/29

09:34


شمارش آرا در برخی حوزه‌ها پایان یافته و نتایج برای تجمیع به ستاد انتخابات ارسال شده است.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو