قدردانی روحانی از حضور مردم در انتخابات (فیلم)

منبع: عصر ایران

10

1400/3/29

10:01


روحانی: مردم روز پرنشاطی با حضور وسیع و آبرومندانه خود آفریدند.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو