قاب‌های خاطره‌انگیز از جشن انتخابات در شهرهای مختلف کشور+ تصاویر

قاب‌های خاطره‌انگیز از جشن انتخابات در شهرهای مختلف کشور+ تصاویر


9

1400/3/29

10:12


قاب‌های خاطره‌انگیز از جشن انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراهای شهر و روستا در شهرهای مختلف کشور را ببینید.

قاب‌های خاطره‌انگیز از جشن انتخابات در شهرهای مختلف کشور+ تصاویر

قاب‌های خاطره‌انگیز از جشن انتخابات در شهرهای مختلف کشور+ تصاویر

قاب‌های خاطره‌انگیز از جشن انتخابات در شهرهای مختلف کشور+ تصاویر

قاب‌های خاطره‌انگیز از جشن انتخابات در شهرهای مختلف کشور+ تصاویر

قاب‌های خاطره‌انگیز از جشن انتخابات در شهرهای مختلف کشور+ تصاویر

منبع: صداوسیما

تصویری


ویدئو