شمارش آرای شعب اخذ رای در تهران + عکس

شمارش آرای شعب اخذ رای در تهران + عکس


8

1400/3/29

10:28


از بامداد روز ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۰ شمارش آرای انتخابات بلافاصله بعد از اتمام رای گیری آغاز شد . نتیجه شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ بلافاصله پس از پایان رای گیری به مرور اعلام خواهد شد.

شمارش آرای شعب اخذ رای در تهران + عکس

شمارش آرای شعب اخذ رای در تهران + عکس

شمارش آرای شعب اخذ رای در تهران + عکس

شمارش آرای شعب اخذ رای در تهران + عکس

شمارش آرای شعب اخذ رای در تهران + عکس

شمارش آرای شعب اخذ رای در تهران + عکس

شمارش آرای شعب اخذ رای در تهران + عکس

شمارش آرای شعب اخذ رای در تهران + عکس

شمارش آرای شعب اخذ رای در تهران + عکس

شمارش آرای شعب اخذ رای در تهران + عکس

 

منبع: فارس

تصویری