روحانی:دولت یازدهم و دوازدهم تمام کارها در مورد واکسن را انجام داده، کار دولت بعد فقط تزریق است (فیلم)

منبع: عصر ایران

8

1400/3/29

11:19


رئیس جمهور: اطلاعات بعضی نامزدها در مناظرات در مورد کرونا خیلی کم بود.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو