فیلم | نتایج اولیه شمارش آرا توسط ستاد انتخابات

منبع: حوزه

12

1400/3/29

11:34


رئیس ستاد انتخابات کشور: سید ابراهیم رئیسی ۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار رای ، محسن رضایی ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار رای ، عبدالناصر همتی ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار رای ، قاضی‌زاده هاشمی ۱میلیون رای ، مشارکت: ۲۸ میلیون و ۶۰۰ هزار رای.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو