حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ماند

منبع: فرارو

24

1400/4/1

00:11


در جریان برگزاری انتخابات هیأت رئیسه اجلاسیه دوم کمیسیون برنامه و بودجه، حمیدرضا حاجی‌بابایی برای دومین بار رئیس این کمیسیون شد.

حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ماند

هیات رییسه جدید کمیسیون برنامه و بودجه برای سال دوم فعالیت مجلس یازدهم انتخاب شد.

به گزارش ایسنا، در جریان برگزاری انتخابات هیأت رئیسه اجلاسیه دوم کمیسیون برنامه و بودجه، حمیدرضا حاجی‌بابایی برای دومین بار رئیس این کمیسیون شد.

همچنین محمد خدابخشی و سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی به عنوان نواب اول و دوم و محمدمهدی مفتح به عنوان سخنگوی کمیسیون برنامه انتخاب شدند.

در این انتخابات غلامحسین کرمی و، ولی الله فرزانه نیز به عنوان دبیران کمیسیون انتخاب شدند.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو