گل یوسف پولسن به روسیه روی اشتباه مدافع حریف (روسیه 0-2 دانمارک)

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو