اولین پرواز تاکسی پرنده در فرانسه

منبع: برترین ها

7

1400/4/1

08:08


نخستین تاکسی پرنده پرواز آزمایشی خود را درنمایشگاه هوایی لوبوژه در پاریس انجام داد. این تاکسی پرنده ساخت شرکت یو‌ای ام آلمان است و ولوکوپتر (Volocopter) نام دارد.

خبرگزاری صداوسیما: نخستین تاکسی پرنده پرواز آزمایشی خود را درنمایشگاه هوایی لوبوژه در پاریس انجام داد. این تاکسی پرنده ساخت شرکت یو ای ام آلمان است و ولوکوپتر(Volocopter) نام دارد.

اولین پرواز تاکسی پرنده در فرانسه

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو