تلاش یک لک‌لک برای حفاظت از جوجه‌هایش

منبع: برترین ها

12

1400/4/1

08:25


این ویدئو رو یک عکاس اهل ترکیه از تلاش یک لک‌لک برای حفاظت از جوجه‌هایش در مقابل باران و باد سرد ثبت کرده است.

برترین‌ها: این ویدئو رو یک عکاس اهل ترکیه از تلاش یک لک لک برای حفاظت از جوجه هاش در مقابل باران و باد سرد ثبت کرده است.

تلاش یک لک‌لک برای حفاظت از جوجه‌هایش

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو