بعد منفی داشتن شغل دلخواه

منبع: نوداد

20

1398/2/29

18:07


نتایج پژوهش ها نشان می دهد اشتیاق به کار موجب تمایل دیگران به سوءاستفاده از فرد می شود.

اگر شغل دلخواهتان را دارید، خود را خوش اقبال بدانید؛ ولی آگاه باشید تأثیر منفی بالقوه ای نیز وجود دارد: افراد دیگر ممکن است از اشتیاق شما برای کار سوءاستفاده کنند. نتایج پژوهشی جدید نشان می دهد مدیران اغلب ساعات کار اضافی بدون حقوق یا حتی انجام کارهای سطح پایین را به کارکنان مشتاق خود تحمیل می کنند. به عبارت دیگر، علاقه ی شما به شغلتان می تواند علیه خودتان استفاده شود.

پژوهشگران با بررسی هشت مطالعه ی گذشته که درمجموع شامل ۲,۴۰۰ شرکت کننده می شد، به مفهومی پی بردند که آن را «استثمار قانونی» نامیدند. این عبارت به احساسی دلالت می کند که استفاده از مزیت افرادی را پذیرفتنی می داند که به شدت به کارشان علاقه مندند. آرون کای، یکی از پژوهشگران این مطالعه می گوید:

این عالی است که کار خود را دوست داشته باشید؛ اما وقتی فکر می کنیم محل کار جای دنبال کردن اشتیاقمان است، هزینه هایی باید پرداخت کنیم.

این استثمار قانونی برای مثال می تواند شامل محول کردن کارهایی برای آخر هفته یا تعطیلات کارکنان باشد. مورد دیگر تقاضا از آن افراد برای انجام کارهایی است که درواقع بخشی از تعریف شغلی آن ها نیست. ازلحاظ انواع شغل ها و نحوه ی انتخاب شرکت کنندگان، تنوع درخورتوجهی در این هشت مطالعه وجود داشت.

مطالعه ای نشان می داد وادار کردن افراد علاقه مند به انجام کارهایی نظیر تمیزکردن سرویس های بهدشتی درمقایسه با انجام این کار به وسیله ی افراد غیرعلاقه مند پذیرفتنی تر است. مطالعه ی دیگر نشان می داد بهره برداری بیشتر از افراد شاغل در حرفه های مرتبط با پیوند عاطفی مانند هنرمندان یا کارکنان اجتماعی نیز پذیرفتنی تر است. در این پژوهش، اثر معکوسی نیز مشاهده شد: کارکنانی که در شغلشان سوءاستفاده می شدند، به عنوان افراد مشتاق در نظر گرفته می شدند و این امر به گفته ی پژوهشگران، موجب مشروعیت بخشیدن به این سوءرفتارها می شد.

در این تجزیه و تحلیل ها، نقش چندین عامل روان شناختی نیز آشکار شد: ۱. افراد سوء استفاده کننده کار را به عنوان پاداش افراد علاقه مند در نظر می گیرند؛ ۲. آن ها فرض می کنند افراد مشتاق خودشان داوطلب اند و مجبور نیستند. پژوهشگران این طرزفکر را «توجیه جبرانی» می خوانند که همان کاری است که هنگام توجیه بی عدالتی انجام می دهیم.

مثال دیگر توجیه نابرابری ثروت به وسیله ی این استدلال است که ثروت با خود مشکلاتی به همراه می آورد و زندگی را پیچیده تر می کند. پژوهشگران به این موضوع نیز اشاره می کنند که تلاش برای حفاظت از خود دربرابر این سوءاستفاده ساده نیست؛ هرچند باید این کار را با کنترل رفتارهای خود در میان دوستان و همکاران آغاز کرد.

اگر شغل خود را دوست دارید، باید خوشحال باشید نه نگران. بیشتر ما زمان زیادی را در محل کار می گذرانیم و سپری کردن آن ساعت ها با خلق و خوی مثبت و متعهد سودمند خواهد بود. جی کیم، یکی از پژوهشگران مطالعه می گوید:

مطالعه ی ما ضداشتیاق نیست. شواهد عالی وجود دارد که کارکنان پرشور از بسیاری از جهات سود می برند. این فقط یک هشدار است که نباید اجازه دهیم تأکید فرهنگی روی کشف اشتیاق در محل کار، با گرایش انسان برای استثمار یا نادیده گرفتن همراه شود.


مطالب مشابه


تصویری


ویدئو