فابریتزیو رومانو پس از دست دادن با بوفون: دیگر هرگز دست راستم را نمی شویم

منبع: طرفداری

16

1400/4/4

02:59


فابریتزیو رومانو پس از دست دادن با بوفون: دیگر هرگز دست راستم را نمی شویم

فابریتزیو رومانو یکی از مجریان مراسم معارفه بوفون در پارما بود و از اینکه با او دست داده، احساساتی شده است. 

جانلوئیجی بوفون تصمیم گرفت در 43 سالگی به پارما بازگردد تا به این تیم در بازگشت به سری آ کمک کند. روز گذشته در مراسمی، بوفون در ورزشگاه انیو تاردینی به هواداران پارما معرفی شد. فابریتزیو رومانو، کارشناس مشهور اسکای ایتالیا و گاردین مجری مراسم بود و امروز در اینستاگرامش با انتشار این تصویر نوشت:

اوکی من دیگر هرگز دست راستم را نمی شویم! 

 

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو