اینفوگرافی: پروانه‌ها در تهران چه می‌کنند؟

منبع: برترین ها

28

1398/2/29

18:45


در اینفوگرافی زیر وضعیت حضور پروانه‌ای به نام «رنگین بانو» در کشور، علل ازدیاد آن، مسیر ورود و مقصد بعدی این حشره را می‌بینید.

خبرگزاری ایرنا: در اینفوگرافی زیر وضعیت حضور پروانه ای به نام «رنگین بانو» در کشور، علل ازدیاد آن، مسیر ورود و مقصد بعدی این حشره را می‌بینید.

 

مطالب مشابه