آدرس و تلفن بیمارستان های ارتش در ارومیه

منبع: دلگرم

137

1398/2/29

18:46


آدرس و تلفن بیمارستان های ارتش در ارومیه

آدرس و تلفن بیمارستان های ارتش در ارومیه

  • نام بیمارستان های ارتش ارومیه : بیمارستان ۵۲۳ ارومیه نیروی زمینی ارتش
  • آدرس بیمارستان های ارتش ارومیه : ارومیه - خیابان برق - روبروی خیابان استادان
  • تلفن بیمارستان های ارتش ارومیه : 04434722894

  • نام بیمارستان های ارتش ارومیه : بیمارستان ۵۲۶ پیرانشهر نیروی زمینی ارتش
  • آدرس بیمارستان های ارتش ارومیه : ارومیه - شهرستان پیرانشهر - تیپ ۱ پیاده - بیمارستان ۵۲۶
  • تلفن بیمارستان های ارتش ارومیه : 04444222300

separator line

بیشتر بخوانید :

آدرس و تلفن بیمارستان های خصوصی ارومیه

آدرس و تلفن بیمارستان های دولتی در شهر ارومیه

آدرس و تلفن مراکز ام آر آی (MRI) در شهر ارومیه

آدرس و تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی در شهر ارومیه


مطالب مشابه


تصویری


ویدئو