آدرس و تلفن بیمارستان های ارتش در بوشهر

منبع: دلگرم

97

1398/2/29

18:46


آدرس و تلفن بیمارستان های ارتش در بوشهر

آدرس و تلفن بیمارستان های ارتش در بوشهر

  • نام بیمارستان های ارتش بوشهر : بیمارستان م دوم دریایی بوشهر (خاتم الانبیاء) نیروی دریایی ارتش
  • آدرس بیمارستان های ارتش بوشهر : بوشهر - میدان آزادی - بلوار شهدای دریایی - بیمارستان م دوم دریایی بوشهر (خاتم الانبیاء)
  • تلفن بیمارستان های ارتش بوشهر : -

  • نام بیمارستان های ارتش بوشهر : بیمارستان پادگان ششم (امیرالمومنین)
  • آدرس بیمارستان های ارتش بوشهر : بوشهر - نیروی هوایی ارتش - بیمارستان پادگان ششم (امیرالمومنین)
  • تلفن بیمارستان های ارتش بوشهر : 07734547346

separator line

بیشتر بخوانید :

آدرس و تلفن بیمارستان های دولتی در شهر بوشهر

آدرس و تلفن مراکز ام آر آی (MRI) در شهر بوشهر

آدرس و تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی در شهر بوشهر


مطالب مشابه