فرهاد طاهریان قربانی جنون سرعت بچه پولدارهای لیبرال +عکس

منبع: ساتین

224

1398/2/29

19:52


فرهاد طاهریان جوانی با یک دنیا آرزو نماد نسلی هست که زیر چرخ های خونین لیبرال ها، پر پر شد

این جوان ۲۱ ساله که قربانی جنون سرعت بچه پولدارهای اصفهان شد.

نوکیسه های ایران نظام سرمایه داری به زبان ساده لیبرالیسم در ایران لیبرالها چه کسانی هستند دور دور بچه پولدارها دختر پورشه سوار تصادف پورشه پورشه‌ سوار بچه پولدار ایرانی اختلاف طبقاتی در ایران اخبار اصفهان

براستی او می‌تواند نماد نسل جوانان امروزی باشد که بواسطه اختلاف طبقاتی زیر پای عده ای آقازاده و دلال و نوکیسه با ثروت های باد آورده له میشوند و جان مردم برایشان ارزشی ندارد و به راحتی میگویند: «آدم کشتیم، دیه‌شو میدیم»

متاسفانه انسانیت با سرعت زیادی در حال سقوطه…

روحش شاد و آرزوی صبر برای خانواده مرحوم

تصویری


ویدئو