رئیس کمیسیون بهداشت شورای شهرکرمان استعفا کرد

36

1398/2/29

20:17


ماه بانومعصوم زاده رییس کمیسیون بهداشت شورای شهرکرمان درجلسه شورای عمومی بدلیل عدم پاسخ شهرداری به نامه های این کمیسیون استعفا کرد.

رئیس کمیسیون بهداشت شورای شهرکرمان استعفا کرد

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان  درنشست این هفته شورای شهرکرمان دکترمعصوم زاده رییس کمیسیون بهداشت شورای شهر استعفا کرد وعلت مسئله را تمایل به خدمت به مردم دردیگرعرصه ها مفیدتر ازحضور درشورا ذکرکرد.

هرچند اعضای شورای شهرکرمان بعدازشنیدن استعفای وی با رای گیری به این استعفا رای مخالف دادند اما جدیت وی دراستعفا مبنی برعدم تمایل به حضور درشورا سبب واگذاری رای گیری به نشست شورا درجلسه هفته آینده شد.

معصوم زاده دراین نشست انتقاد ازبرخی کم کاری هاگفت:اساس کارشورا برمبنای همدلی ونه براساس امور حزبی است.

وی افزود:ما درشورای شهر نه نماینده شهرداری یادیگر دستگاهها که نماینده مردم هستیم که ۵۰تا۷۰ساعت خود درهفته راباید صرف امور مردم کنیم.

وی تصریح کرد:نگاه درشورا نباید مغرضانه بلکه باید با دید خدمت به مردم باشد.

معصوم زاده با اشاره به اینکه در دوسال اخیربرنامه های زیادی درکمیسیون بهداشت داشتیم که عملا راه به جایی نبرد اظهارداشت: انتظارمی رفت اقای شهردارباهمه کمبودها بتوانندبرنامه هایشان راتاحدودی اجرایی کنند چرا که تاسال۱۴۰۰وی شهردارکرمان است وهمچنین انتظارمی رود دنبال منابع پایدار باشند نه اینکه درامدشهر را ازچندبرابرکردن عوارض که بعضا امکان پرداختش درشرایط اقتصادی فعلی برای مردم مقدور نیست درآمدزایی کنند.

وی با تاکیدبراینکه مهم ترین اولویت شورا درابتدا بحث اشتغال بود اما فراموش شده است بیان داشت: شاید اشتغال رابتوان نادیده گرفت اما بحث سلامت مردم درکمیسیون بهداشت قابل چشم پوشی نیست.

رییس کمیسیون بهداشت شورای شهرکرمان اظهارداشت:جلو بیمارستان باهنرکرمان به عنوان مرکزتروما استان به هیچ وجه استانداردهای عبورمصدومین یا بیماران راندارد وهیچ استاندارد سازی دراین خصوص برای عابرپیاده درنظرگرفته نشده کما اینکه معابرعمومی عمدتا برای عابرین استاندارد نیست وحتی بعضا خط کشی های عابرپیاده عملا درکف خیابان قابل رویت نیست.

وی با بیان اینکه اولین دلیل مرگ ومیردرکرمان نه بیماری قلبی که تصادف عابرین پیاده است تصریح کرد: باتوجه به اینکه شهردار کرمان سابقه اجرایی نداشت در روزی رای گیری بنده به وی رای ندادم.

معصوم زاده بیان داشت: امید دارم بااستعفای بنده تنش ها دردیدگاه اعضای شورا کاهش یافته وامکان خدمت فردی هم دیدگاه با اعضای شورا فراهم شود.

رییس کمیسیون بهداشت شورای شهرکرمان تاکید کرد: مسئله دیگری که بنده بارهادرباره آن تذکردادم وشهرداری علی رغم وظیفه ای که داردبه ان عمل نکرد توجه به دیوارهای فرسوده درمعابرشهری است.

مخالفین استعفای دکترمعصوم زاده پشتکار بالا وفعال بودن وی در عرصه خدمت به مردم را علت مخالفت با استعفای وی ذکر کردند.

شهردار کرمان نیزدراین جلسه خواست نامه های مطرح شده رئیس کمیسیون بهداشت به شهرداری ارجاع شود تا تعیین تکلیف شود علت جواب ندادن به این نامه ها چه بوده وگفت: اگر قصوری از ناحیه شهرداری بوده است انقدر کرامت داریم که از مردم عذرخواهی کنیم.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو