حمله غافلگیرانه یک مرد به ترمیناتور/ پخش جنایات صهیونیست‌ها در مسابقات یوروویژن اسرائیل توسط هکرها/ درگیری در صحن مجلس افغانستان بر سر کرسی ریاست + فیلم

حمله غافلگیرانه یک مرد به ترمیناتور/ پخش جنایات صهیونیست‌ها در مسابقات یوروویژن اسرائیل توسط هکرها/ درگیری در صحن مجلس افغانستان بر سر کرسی ریاست + فیلم


مطالب مشابه


تصویری


ویدئو