فوری؛ مسعود شجاعی از تراکتورسازی تبریز جدا شد

منبع: طرفداری

23

1398/2/29

20:28


فوری؛ مسعود شجاعی از تراکتورسازی تبریز جدا شد

کاپیتان سابق تیم ملی جدایی اش از تراکتورسازی را تایید کرد.

طرفداری- در حال تکمیل ...