طرحی برای ارتقا سطح سفرهای تابستانی

منبع: همگردی

47

1398/2/29

20:59


نزدیک به یک ماه تا شروع تابستان باقی است. فصلی که به واسطه تعطیلی مدارس، برای بسیاری از خانواده ها زمانی مطلوب برای مسافرت است و در تقویم گردشگری داخلی ایران فصلی پر اهمیت محسوب می شود. به همین دلیل است که برای ارائه خدمات در این فصل هر ساله برنامه ها و طرح هایی در حو زه گردشگری کشور ارائه و اجرا می شوند. در سال جاری هم معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی در آستانه شروع فصل سفر در نظر دارد طرحی را با شعار «تدارک میزبانی شایسته از طریق مشارکت حداکثری ذینفعان» اجرایی کند.

ولی تیموری معاون گردشگری کشور در رابطه با این طرح گفت: «طرح تابستانه 98 که هم اکنون پیش نویس دستور العمل اجرایی آن برای روسای 22 ارگان اجرایی عضو اصلی ستاد و استانداران به عنوان روسای ستاد های اجرایی استان ها ارسال شده است. پس از دریافت و اعمال نظرات مربوطه برای ابلاغ آماده شده و از تاریخ اول تیرماه لغایت 31 شهریورماه جاری اجرا خواهد شد.»

تیموری با برشمردن رئوس برنامه های قابل اجرا در طرح تابستانه 98 افزود: «برنامه ریزی به منظور ارائه خدمات شایسته به مسافران و گردشگران، استخراج و پردازش آمار و اطلاعات، نظارت بر تاسیسات و موسسات گردشگری، تهیه، تدوین و اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی در سطح استان، شناسایی نقاط قوت و ضعف، تهدید ها و فرصت ها و ارائه راهکارهای پیشنهادی به ستاد مرکزی، اجرای تورهای استان گردی و تورهای خاص، اطلاع رسانی، تبلیغات و راهنمایی مسافران و گردشگران، هماهنگی با سازمان ها و دستگاه ها و جلب مشارکت در اجرای طرح و ایجاد نظام پاسخگویی مناسب برای گردشگران و مسافران از اصلی ترین برنامه های طرح پیش رو به شمار می آیند.»

ولی تیموری با بیان اینکه هر یک از 22 دستگاه عضو ستاد، متناسب با نوع فعالیت خود در اجرای برنامه های مذکور مشارکت خواهند داشت، تصریح کرد: «رویکرد اصلی طرح ساماندهی و ارتقای خدمات سفر ویژه تابستان 98، هم افزایی، تعامل و مشارکت تمام اعضا در کسب رضایتمندی مسافران و ارتقای آمادگی مقاصد گردشگری به ویژه شهرها و روستاهای کمتر شناخته شده و بر مبنای ساختار هدفمند طرح موجود عملیاتی خواهد شد.»

رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر افزود: «استانداران سراسر کشور به عنوان روسای ستادهای اجرایی خدمات سفر و نیز فرمانداران شهرستان ها مسئولیت اجرایی کردن دستورالعمل طرح یاد شده را برعهده داشته و گزارش مستمر آن را به دبیرخانه ستاد مرکزی برای بررسی ارسال می کنند.»

ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر به استناد مصوبه شماره 169067/ت 50107 هـ مورخ 1392/11/8 هیات محترم وزیران به منظور توسعه گردشگری داخلی و ایجاد هماهنگی و انسجام در ارائه خدمات مناسب برای رفاه حال مسافران و گردشگران و همچنین مدیریت یکپارچه، سیاست گذاری، برنامه ریزی، سازماندهی و نظارت بر انجام فعالیت های مرتبط با سفر در سطوح استانی، شهرستانی و مناطق آزاد تشکیل شده است. این ستاد وفق تصویب نامه مذکور به طور دائمی در طول سال فعال است و بر جریان سفر نظارت داشته و برنامه ریزی لازم را جهت ساماندهی و ایجاد امکانات و خدمات برای رفاه حال مسافران و گردشگران معمول دارد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

ارتقای سطح سفرهای تابستانی

مطالب مشابه