تزریق مجدد واکسن خطر آفرین است؟

6

1400/4/23

10:30


نیازی نیست مقدار آنتی‌بادی در بدن بالا باشد و همین که بدن یکبار با عامل بیماری زا برخورد داشته باشد، حتی اگر مقدار آنتی‌بادی به اندازه‌ای کاهش یابد که نتوانیم مقدار آن را مشخص کنیم باز هم فرد ایمن است.

تزریق مجدد واکسن خطر آفرین است؟

به گزارش بهداشت نیوز، حسین کیوانی در پاسخ به این سوال که اگر فردی که آنتی‌بادی دارد، واکسن تزریق کند، آنتی‌بادی در بدن او افزایش پیدا می‌کند و یا اینکه واکسن بی اثر می‌شود؟، گفت: قاعدتا اگر فردی که آنتی‌بادی دارد، مجددا واکسن تزریق کند میزان آنتی‌بادی در بدن او افزایش پیدا می‌کند و به واکسنی که مجددا تزریق می‌شود دز بوستر یا یادآور گفته می‌شود.

وی افزود: اینکه ما آنتی‌بادی بالایی داشته باشیم شاید خیلی هم خوب نباشد و همین که آنتی‌بادی در بدن تولید شود، حتی اگر در آینده مقدارش کاهش یابد، کفایت می‌کند و به این معنی است که بدن یک بار عامل بیماری زا از ویروس کرونا گرفته تا ویروس‌های دیگر را شناسایی کرده و این شناسایی در خاطره سیستم ایمنی مانده است و اگر ما با ویروس طبیعی مواجه شویم، سلول‌های خاطره شروع به تولید آنتی بادی می‌کنند.

این متخصص ویروس شناسی ضمن اشاره به اینکه دلیلی ندارد که میزان آنتی‌بادی در بدن بالا باشد و شاید زیاد بودن آنتی‌بادی خیلی هم خوب نباشد، ادامه داد: به همین دلیل است که در سلول‌های خاطره یا خاطره‌ای برای سیستم ایمنی خلق شده است و این سلول‌ها به بافت‌های مختلف بدن می‌روند و در آنجا آماده‌باش هستند و چنانچه ویروس خواست وارد بدن شود، شروع به تولید آنتی‌بادی می‌کنند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه ظرفیت پروتئین یا آنتی‌بادی که در خون است نا‌محدود نیست، اظهار کرد: عوامل بیماری زای متعددی وجود دارند و اگر قرار باشد برای تمام آن‌ها به مقدار زیادی آنتی‌بادی در خون وجود داشته باشد، سایر پروتئین‌هایی که باید در خون باشند، دیگر جایی برای فعالیت ندارند.

وی توضیح داد: بنابراین نیازی نیست مقدار آنتی‌بادی در بدن بالا باشد و همین که بدن یکبار با عامل بیماری زا برخورد داشته باشد، حتی اگر مقدار آنتی‌بادی به اندازه‌ای کاهش یابد که نتوانیم مقدار آن را مشخص کنیم باز هم فرد ایمن است.

منبع: میزان

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو