درخواست کپی شناسنامه و کارت ملی هوشمند ممنوع شد

منبع: رکنا

3

1400/4/23

10:43


درخواست کپی شناسنامه و کارت ملی هوشمند ممنوع شد

سازمان ثبت احوال اعلام کرده است که درخواست کپی شناسنامه و کارت ملی هوشمند توسط ادارات ممنوع شد. براساس اعلام سخنگوی سازمان ثبت احوال به همه استاندار‌ها و دستگاه‌ها ابلاغ شده است که حق ندارند کپی شناسنامه و کارت ملی هوشمند را تقاضا کنند. سیف اله ابوترابی گفته است که هیچ اداره ای نباید از مردم درخواست کپی شناسنامه و کارت ملی هوشمند کند، بلکه کار‌ها باید به صورت برخط انجام شود. البته باید توجه داشت که فرآیند دریافت کارت ملی هوشمند برای بسیاری از مردم زمان بر شده است. تا کنون هم از حدود 83 میلیون جمعیت ایران، بیش از 51 میلیون نفر کارت ملی هوشمند دریافت کرده اند.

به گزارش رکنا، سیف اله ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: از مجموع ۶۴.۵ میلیون نفر بالای ۱۵ سال، بیش از ۶۱ میلیون نفر مراحل نام‌نویسی کارت ملی هوشمند را انجام داده‌اند و برای بیش از ۵۱ میلیون نفر کارت صادره شده که از این تعداد، حدود ۵ میلیون آن، تولید داخل است.

وی افزود: به همه استاندار‌ها و دستگاه‌ها ابلاغ شده است که حق ندارند کپی شناسنامه و کارت ملی هوشمند را تقاضا کنند بلکه باید به صورت برخط کار‌ها را انجام دهند.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو