توزیع 300 هزار دستگاه تبلت بین دانش آموزان استثنایی کشور

منبع: رکنا

3

1400/4/23

11:08


توزیع 300 هزار دستگاه تبلت بین دانش آموزان استثنایی کشور

از اسفند 98 شیوع کرونا منجر به تعطیلی آموزش های حضوری دانش آموزان استثنایی شده است. دانش آموزان استثنایی در این مدت ناچار بودند در منزل و به صورت مجازی در کلاس های درس شرکت کنند. این در حالی است که بخش زیادی از دانش آموزان استثنایی از خانواده های کم برخوردار هستند. این دانش آموزان استثنایی به همین دلیل امکانات کافی را برای حضور در کلاس های مجازی نداشته اند. در این میان در دوره شیوع کرونا با کمک نیکوکاران و بدون اعتبارات دولتی، 300 هزار دستگاه تبلت بین دانش آموزان استثنایی کشور توزیع شده است.

به گزارش رکنا، جواد حسینی، رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در جلسه شورای آموزش و پرورش جغتای در این باره گفت: در دوره شیوع کرونا با همکاری نیکوکاران 300 هزار دستگاه تبلت بین دانش آموزان استثنایی کشور توزیع شد و ما در فضای شبکه «شاد» مانع از تعطیلی شدن آموزش در شرایط کرونا برای دانش آموزان استثنایی شدیم.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور برای شرکت در جلسه شورای آموزش و پرورش جغتای به این شهرستان سفر کرده بود. اهدا و تحویل ۳۰۰۰ مترمربع زمین توسط شورای و شهرداری جغتای برای ساخت یک واحد آموزشی پیش حرفه‌ای و حرفه‌ای برای دانش آموزان استثنایی شهرستان جغتای، اختصاص مبلغ ۱۰ میلیارد تومان اعتبارتوسط دکتر حسینی برای یک واحد آموزشی پیش حرفه‌ای و حرفه‌ای در زمین اهدایی شهرداری، ساخت یک سالن ورزشی ۲۰۰ متر مربعی برای دانش آموزان استثنایی شهرستان از جمله مصوبات جلسه شورای آموزش و پرورش جغتای بود.

همچنین اختصاص مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان اعتباربرای اجرای نهضت توان افزایی برای خرید وسایل مانند ویلچرو عصا، تامین تبلت برای ۵۰ درصد دانش آموزان استثنایی شهرستان، تخصیص اعتبار ۱۰۰ میلیون تومانی برای ۳ مرکز اموزشی استثنایی شهرستان نیز در این جلسه به تصویب رسید.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو