با اجرای این قانون تمام تحریم ها لغو می شد!

5

1400/4/23

11:18


روحانی: اگر در آذر ماه اصل ۶۰ قانون اساسی رعایت می‌شد، همه تحریم ها در اسفند ماه لغو می‌شد

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو