روحانی: چرا سختتان است برای پیروزی ما کف بزنید؟

5

1400/4/23

11:25


اگر سه گل زده شد و یک گل خوردیم ما پیروزی قطعی داریم. چرا وقتی تیم ملی ما در مذاکرات پیروز می شود چرا برایمان سخت است کف بزنیم و تعظیم کنیم؟ این جناح و آن جناح ندارد.

روحانی: چرا وقتی تیم ملی ما در مذاکرات پیروز می‌شود برایمان سخت است کف بزنیم.

منبع: اعتماد آنلاین

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو