بورس رشد کرد

7

1400/4/23

11:52


شاخص کل بورس در دومین ساعت امروز با رشد ۲۴۱ واحدی روربرو شد.

بورس رشد کرد

شاخص کل بورس امروز در اولین ساعت معاملات با رشد روبه‌رو شد و تا زمان تنظیم این خبر با رشد ۲۴۱ واحدی روبه‌رو و به ۱ میلیون و ۳۰۴ هزار و ۱۳۰ واحد رسید.

درحال‌حاضر ارزش بازار ۵۳ میلیون ۱۵۸ هزار ۴۰۷ میلیارد ریال، ارزش معاملات ۴۴ هزار و ۷۶۳ میلیارد ریال و حجم معاملات ۵ هزار و ۲۱۵ میلیارد سهم است.

بورس-شاخص

ضمن اینکه شاخص هم وزن نیز همانند شاخص کل با رشد روبه‌رو شد و به ۴۰۱ هزار و ۴۰۶ واحد رسید.

نمادهای تاثیرگذار بر شاخص کل بورس در معاملات امروز تا این ساعت میدکو، فولاد،کگل،فملی،رمپنا، نوری و پارس هستند.

در نیمه اول بازار امروز از ۶۵۴ نماد حاضر، ۷۴ نماد (۱۲ درصد) در صف خرید و ۷۷ نماد (۱۳ درصد) در صف فروش بودند.

۷ نماد با برترین تقاضا در بورس در نیمه اول بازار امروز: کمند، تیپیکو، حکشتی، کالا، آپ، افران و کدما.

۷ نماد با برترین عرضه در بورس در نیمه اول بازار امروز: غدام، سنیر، بکاب، کترام، حپترو، کدماح و قشهد.

۷ نماد با بیشترین افزایش قیمت در بورس در نیمه اول بازار امروز: دلقما، کدما، کالا، غشان، خاذین، آپ و دپارس.

۷ نماد با بیشترین کاهش قیمت در بورس در نیمه اول بازار امروز: شسینا، تکشا، کپشیر، وخارزم، خزر، شفن و خکمک.

نویسنده: اختصاصی گسترش نیوز

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو