آیا در ایران اسباب بازی جنسی فروخته می شود؟

منبع: رکنا

3

1400/4/23

12:01


آیا در ایران اسباب بازی جنسی فروخته می شود؟

اسباب بازی اصلی ترین وسیله سرگرمی کودکان است. انتخاب اسباب بازی مناسب برای کودکان اهمیت دارد. برخی از اسباب بازی ها که در کشورهای دیگر فروخته می شود اسباب بازی های جنسی است اما آیا در ایران اسباب بازی جنسی فروخته می شود؟

به گزارش رکنا ، اسباب بازی های جنسی که امروزه در اکثر کشورها ساخته و تولید می شوند، نوعی اشیاء و دستگاه هایی هستند که اشخاص جهت لذت جنسی از آن ها استفاده می کنند؛ این اسباب بازی ها همانند یک شخص زنده بوده که دارای آلت های زنانه و مردانه می باشند، تا افراد جهت رفع نیازهای جنسی خود از آن استفاده کنند.

مجازات فروش اسباب بازی جنسی

اما در کشور ایران استفاده از این عروسک ها را جایز نمی دانند و در برخی موارد آن را حرام دانسته اند؛ از این رو با افرادی که به خرید و فروش ابزارآلات جنسی مصنوعی سکس مشغول هستند، طبق قانون برخورد می شود؛ اما شدت مجازات آن ها ممکن است متفاوت باشد و قانون کشور ایران میزان مشخصی را برای آن در نظر نگرفته است و تنها از طریق رای قاضی دادگاه، جرم تایید و میزان مجازاتش مشخص می شود.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو