5 عکس از لحظه خودکشی جوان یزدی + جزییات

5 عکس از لحظه خودکشی جوان یزدی + جزییات


منبع: رکنا

2

1400/4/23

12:01


5 عکس از لحظه خودکشی جوان یزدی + جزییات

خودکشی در یزد نافرجام بود.اورژانس اجتماعی از خودکشی مردجوان جلوگیری کردند. علت خودکشی مشخص نیست. مرد جوان می خواست از طریق پل هوایی خودکشی کند. حضور به موقع و مؤثر اورژانس اجتماعی و عوامل آتش نشانی و نیروی انتظامی باعث شد فرد از خودکشی منصرف شود.

به گزارش رکنا، امروز جوانی در یکی از تقاطع‌های غیرهمسطح یزد در آستانه اقدام به پرتاب خود به خیابان بود که با تلاش نیرو‌های اورژانس اجتماعی و آتش نشانی از این حادثه جلوگیری شد. حضور به موقع و مؤثر اورژانس اجتماعی و عوامل آتش نشانی و نیروی انتظامی در یکی از تقاطع‌های غیرهمسطح یزد، جان یک جوان که قصد پایان دادن به زندگی خود را داشت، نجات داد.

خودکشی

خودکشی

خودکشی

خودکشی

 

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو