رتبه اول پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در موسسات پژوهشی علوم انسانی و اجتماعی کشور

منبع: حوزه

2

1400/4/23

12:03


حوزه/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  رتبه اول موسسات پژوهشی علوم انسانی و اجتماعی کشور را کسب کرد.

رتبه اول پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در موسسات پژوهشی علوم انسانی و اجتماعی کشور

به گزارش خبرگزاری حوزه،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  رتبه اول موسسات پژوهشی علوم انسانی و اجتماعی کشور را کسب کرد.

نتایج رتبه‌بندی پژوهشگاه‌ها در سال ۹۹-۹۸ که با تصویب وزارت عتف، توسط گروه رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها در مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری ( ISC ) انجام شده است، منتشر شد.
بر اساس اعلان نتایج رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی ایران مندرج در پایگاه ISC و وزارت عتف، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در میان موسسات پژوهشی علوم انسانی و اجتماعی کشور، رتبه اول را کسب کرد.  
نتایج این رتبه‌بندی در وب‌سایت رتبه‌بندی (https://ur.isc.ac/Home/RankResearchCtrUniv) برای عموم در دسترس است.
 

تصویری


ویدئو