روحانی: با مردم شوخی نکنید؛ حرف راست بزنید / گرانی در مرغ بخاطر اختلال در واردات است (فیلم)

منبع: عصر ایران

5

1400/4/23

12:06


رئیس جمهور در جلسه هیات دولت: در خشکسالی از گندم خودکفا نیستیم.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو