فوری/طحان‌نظیف سخنگوی جدید شورای نگهبان شد

5

1400/4/23

12:26


هادی طحان نظیف به عنوان سخنگوی شورای نگهبان معرفی شد.

فوری/طحان‌نظیف سخنگوی جدید شورای نگهبان شد

آیت‌الله جنتی و ره‌‌پیک به عنوان دبیر و قائم مقام دبیر شورای نگهبان ابقا شدند. هادی طحان‌نظیف سخنگوی جدید شورای نگهبان شد.

پیش از این عباسعلی کدخدایی از سال آخر فعالیتش در سمت سحنگوی شورای نگهبان خبر داده بود.

 

منبع: فارس

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو