قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰

منبع: فرارو

8

1400/4/23

12:32


سکه پارسیان با وزن ۱۰۰ سوت هزار تومان در مقایسه با روز قبل کاهش قیمت پیدا کرد و امروز چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۲ هزار تومان فروخته می‌شود. سکه دو گرمی هم با افت ۲۰ هزار تومانی، دو میلیون و ۵۵۵ هزار تومان قیمت خورد

قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰

فرارو- قیمت سکه‌های پارسیان صبح امروز ارزان شد. سکه پارسیان با وزن ۱۰۰ سوت هزار تومان در مقایسه با روز قبل کاهش قیمت پیدا کرد و امروز ۱۳۲ هزار تومان فروخته می‌شود. سکه دو گرمی هم با افت ۲۰ هزار تومانی، دو میلیون و ۵۵۵ هزار تومان قیمت خورد.

به گزارش فرارو؛ قیمت سکه‌های پارسیان در خرید و فروش‌های روزانه برمبنای قیمت طلا محاسبه می‌شود. قیمت طلا ساعت ۱۱ صبح امروز حدود شش هزار تومان از روز گذشته در همین ساعت ارزان شده و به همین دلیل قیمت سکه‌های پارسیان نیز بعد از چند روز دستخوش تغییر قیمت شد.

قیمت امروز سکه‌های پارسیان

انواع سکه پارسیان قیمت امروز قیمت روز سه‌شنبه قیمت روز دوشنبه
0/100 ۱۳۲ هزار تومان ۱۳۳ هزار تومان ۱۳۳ هزار تومان
0/150 ۱۹۵ هزار و ۵۰۰ تومان ۱۹۷ هزار تومان ۱۹۷ هزار تومان
0/200 ۳۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان ۲۶۱ هزار تومان ۲۶۱ هزار تومان
0/250 ۳۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان ۳۲۵ هزار تومان ۳۲۵ هزار تومان
0/300 ۳۸۹ هزار تومان ۳۹۲ هزار تومان ۳۹۲ هزار تومان
0/350 ۴۵۲ هزار و ۵۰۰ تومان ۴۵۶ هزار تومان ۴۵۶ هزار تومان
0/400 ۵۱۶ هزار تومان ۵۲۰ هزار تومان ۵۲۰ هزار تومان
0/450 ۵۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان ۵۸۴ هزار تومان ۵۸۴ هزار تومان
0/500 ۶۴۳ هزار تومان ۶۴۸ هزار تومان ۶۴۸ هزار تومان
0/600 ۷۷۰ هزار تومان ۷۷۶ هزار تومان ۷۷۶ هزار تومان
0/700 ۸۹۷ هزار تومان ۹۰۴ هزار تومان ۹۰۴ هزار تومان
0/800 یک میلیون و ۲۶ هزار تومان
یک میلیون و ۳۴ هزار تومان یک میلیون و ۳۴ هزار تومان
0/900 یک میلیون و ۱۵۳ هزار تومان یک میلیون و ۱۶۲ هزار تومان یک میلیون و ۱۶۲ هزار تومان
1/000 یک میلیون و ۲۸۰ هزار تومان یک میلیون و ۲۹۰ هزار تومان یک میلیون و ۲۹۰ هزار تومان
1/100 یک میلیون و ۴۰۷ هزار تومان
یک میلیون و ۴۱۸ هزار تومان یک میلیون و ۴۱۸ هزار تومان
1/200 یک میلیون و ۵۳۹ هزار تومان یک میلیون و ۵۵۱ هزار تومان یک میلیون و ۵۵۱ هزار تومان
1/300 یک میلیون و ۶۶۶ هزار تومان یک میلیون و ۶۷۹ هزار تومان یک میلیون و ۶۷۹ هزار تومان
1/400 یک میلیون و ۷۹۳ هزار تومان یک میلیون و ۸۰۷ هزار تومان یک میلیون و ۸۰۷ هزار تومان
1/500 یک میلیون و ۹۲۰ هزار تومان یک میلیون و ۹۳۵ هزار تومان یک میلیون و ۹۳۵ هزار تومان
1/600 دو میلیون و ۴۷  هزار تومان دو میلیون و ۶۳ هزار تومان دو میلیون و ۶۳ هزار تومان
1/700 دو میلیون و ۱۷۴ هزار تومان دو میلیون و ۱۹۱ هزار تومان دو میلیون و ۱۹۱ هزار تومان
1/800 دو میلیون و ۳۰۱ هزار تومان دو میلیون و ۳۱۹ هزار تومان دو میلیون و ۳۱۹ هزار تومان
1/900 دو میلیون و ۴۲۸ هزار تومان دو میلیون و ۴۴۷ هزار تومان دو میلیون و ۴۴۷ هزار تومان
2/000 دو میلیون و ۵۵۵ هزار تومان دو میلیون و ۵۷۵ هزار تومان دو میلیون و ۵۷۵ هزار تومان

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو