نقاط غیرقابل دید رانندگان خودروهای سنگین + فیلم

منبع: رکنا

2

1400/4/23

12:36


نقاط غیرقابل دید رانندگان خودروهای سنگین + فیلم

خودروهای سنگین رانندگان حرفه ای با گواهینامه خاص خودروهای سنگین را می خواهند. نقطه کور در دید خودروهای سنگین بسیار اهمیت دارد.

به گزارش رکنا ، اگر در نزدیکی خودروهای سنگین و در این نقاط قرار بگیرید، به احتمال زیاد از دایره دید راننده خارج هستید و او شما را نمی‌بیند بویژه عابران، دوچرخه و موتورسواران که عرض کمتری نسبت به خودرو دارند. بهتره سریع زاویه خود را تغییر دهید یا از خودرو فاصله بگیرید.

رانندگان هم باید به تجربه بیاموزند که فقط به محدوده دید آیینه خودرو اعتماد نکنند و بویژه در شهرها و نقاط پر تردد بیشتر احتیاط کنند.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو