این وسایل را دیگر نمی بینید + فیلم

منبع: رکنا

3

1400/4/23

12:49


این وسایل را دیگر نمی بینید + فیلم

وسایل مختلف را زیر دستگاه پرس قرار دادند. فشار وارد بر این وسایل بسته به جنس و وزن آنها منجر به تخریب شان در زمان های مختلف با کیفیت های متفاوت شد. در این فیلم قرار دادن تلفن همراه و سایر وسایل را زیر دستگاه پرس مشاهده می کنید.

به گزارش رکنا ، دستگاه‌های پرس هیدرولیک قدرت زیادی دارند که مقاومت بسیاری از اشیاء را در هم می‌شکند.چند شیء مختلف از جمله یک عدد تلفن همراه زیر دستگاه پرس قرار گرفت تا فشار وارده به تصویر کشیده شود.

ویدئوی زیر قرار گرفتن اشیاء مختلف زیر این دستگاه و فشاری را که می‌توانند تحمل کنند، به تصویر کشیده است.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو