اقدام وحشتناک این گردشگر چه بود؟+ فیلم

منبع: رکنا

3

1400/4/23

13:09


اقدام وحشتناک این گردشگر چه بود؟+ فیلم

یک گردشگر دست به کار خطرناکی زد. این گردشگر به نوعی با جان خود بازی کرد.

به گزارش رکنا، یک گردشگر ایتالیایی در نزدیکی قله فعال آتشفشانی اسکان کرده و برای استراحت چادر زد. این اقدام می‌تواند بسیار هیجان انگیز باشد و از طرفی بسیار خطرناک و به قیمت جانش تمام شود.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو