روحانی: به خواسته هایمان در مذاکره رسیدیم

3

1400/4/23

13:49


رئیس جمهور در جلسه هیات دولت : مذاکره بدون هدایت های رهبر انقلاب و مقاومت های مردم به نتیجه نمی رسید.

سه سال و نیم است مردم در فشار سنگین هستند.

منبع: شبکه خبر

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو