پرداختی بازیکنان پرسپولیس به 70 درصد رسید

منبع: طرفداری

3

1400/4/23

13:54


پرداختی بازیکنان پرسپولیس به 70 درصد رسید

با پرداخت 10 درصد از مطالبات بازیکنان پرسپولیس، رقم دریافتی آن ها به 70 درصد رسید

به گزارش طرفداری، بازیکنان و مربیان پرسپولیس 10 درصد دیگر از مطالبات خود را دریافت کردند.

در حالی که طی چند هفته اخیر بازیکنان پرسپولیس در پیام های خود در فضای مجازی و مربیان پرسپولیس در مصاحبه ها و حتی در نشست های خبری از دریافت نکردن مطالبات خود ناراضی بوده و از مدیران باشگاه انتقاد کرده بودند، امروز 10 درصد دیگر از قراردادهای خود را دریافت کردند تا رقم دریافتی شان به 70 درصد برسد.

حالا بازیکنان و مربیان پرسپولیس همگی 70 درصد از مطالبات خود را دریافت کرده اند و جالب این که دریافتی برخی از بازیکنان به 90 درصد هم رسیده است.

 

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو