گشت زنی پلیس ترکیه در ساحل شهر ازمیر + عکس

3

1400/4/23

14:30


گشت زنی پلیس اسب سوار در ساحل شهر ازمیر ترکیه برای نظارت بر نحوه رعایت پروتکل های مقابله با شیوع کرونا

گشت زنی پلیس ترکیه در ساحل شهر ازمیر + عکس

گشت زنی پلیس ترکیه در ساحل شهر ازمیر + عکس

 

تصویری


ویدئو