تشخیص چهره در فرودگاه چین + فیلم

منبع: رکنا

3

1400/4/23

14:38


تشخیص چهره در فرودگاه چین + فیلم

تکنولوژی در چین پیشرفت خیلی زیادی داشته است. یک شهروند چینی در محل‌های مخصوص تشخیص چهره در فرودگاه که بر پایه هوش مصنوعی عمل می‌کنند، می تواند شماره پرواز و ساعت پرواز خودش را ببیند.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو