سهم مردم جنوب در ساخت اقتصاد ایران

4

1400/4/23

14:49


اندازه کیک اقتصاد هر استان اعلام شد. شاخصی که تحت عنوان تولید ناخالص داخلی یا «ارزش ریالی محصولات نهایی تولید شده» از آن یاد می‌شود.

به رغم اینکه، استان‌های تهران، خوزستان و بوشهر بیشترین سهم را در تولید ناخالص داخلی دارند، اما با بررسی «تولید سرانه» به نتیجه دیگری رسیدیم. در تولید سرانه دیگر تهران رتبه نخست را ندارد.

منبع: اکو ایران

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو