آیین نامه برگزاری و حمایت از کرسی‌های علمی ـ ترویجی حوزه‌های علمیه خواهران اعلام شد

منبع: حوزه

7

1400/4/23

15:07


حوزه/ سرپرست اداره کل پژوهش‌های عمومی حوزه‌های علمیه خواهران از اعلام آیین نامه برگزاری و حمایت از کرسی‌های علمی ـ ترویجی حوزه‌های علمیه خواهران خبر داد.

آیین نامه برگزاری و حمایت از کرسی‌های علمی ـ ترویجی حوزه‌های علمیه خواهران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری حوزه، هادی معارفی، سرپرست اداره کل پژوهش‌های عمومی حوزه‌های علمیه خواهران، اظهار داشت: آیین نامه برگزاری و حمایت از کرسی‌های علمی ـ ترویجی حوزه‌های علمیه خواهران در ۶ فصل به مدیریت های استانی و مدارس علمیه خواهران اعلام شد.

وی افزود: ۶ فصل این آیین نامه عبارت از «کلیات»، «ارکان، شرایط، شرح وظایف و شیوه برگزاری در کرسی های (مناظره علمی) و (نقد دیدگاه علمی)»، «مجریان، الزامات و فرآیند برگزاری کرسی های علمی ترویجی»، «تشکیلات کمیته دستگاهی کرسی ها مرکزی یا استانی»، «وظایف مجریان، گروه‌های علمی و کمیته‌های دستگاهی کرسی های مرکزی یا استانی در مراحل برگزاری کرسی علمی ترویجی» و «چگونگی حمایت از کرسی های علمی ترویجی» هستند.

سرپرست اداره کل پژوهش‌های عمومی حوزه‌های علمیه خواهران ادامه داد: آیین نامه مزبور بعد از «دستیابی به اسناد معتبر جامعه علمی کشور و مطالعات آنها»، «پیشینه یابی فعالیت در مرکز، مدیریت های استانی و مدارس علمیه» و «هماهنگ سازی، تناسب سازی و بومی سازی» و برگزاری چندین جلسه کارشناسی با حضور اساتید مجرب و خبره و نیز بررسی در کمیسیون پژوهش شورای علمی – تربیتی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران نهایی شد.

وی خاطرنشان کرد:  سنجش مستوای علمی فعالیت در جامعه علمی با اهداف پژوهشی مقاطع مختلف تحصیلی حوزه‌های علمیه خواهران به عنوان «نظام برنامه ای/ فعالیتی پژوهشی» در این آیین نامه لحاظ شده است.

 معارفی سیر نظام مند تشریح «ارکان، شرایط و وظایف هر یک از ارکان و شیوه برگزاری قالب های دوگانه کرسی‌های علمی – ترویجی»، «مجریان برگزاری، فرآیند برگزاری و وظایف عوامل دخیل در فرآیند»، «تدبیر حمایت از ارکان و مجریان برگزاری»، «بهره مندی از توان محتوایی گروه های علمی مدارس علمیه خواهران و شورای علمی ـ پژوهشی مدیریت های استانی و واگذاری وظایف به آنها» را از مزیت های بارز این آیین نامه برشمرد.

وی با بیان این که در مرحله بعد آیین نامه های برگزاری و حمایت از «کرسی های آزاداندیشی» و «کرسی های علمی ـ تخصصی» نهایی و اعلام خواهد شد، گفت: امیدواریم  با اهتمام ویژه و راهبری مطلوب مدیران و معاونین پژوهش استانی و مدارس علمیه در برگزاری کرسی های علمی ـ ترویجی مطابق آیین نامه به نقش آفرینی استاندارد و شکوفایی حوزه های علمیه خواهران در جامعه علمی کشور دست پیدا کنیم.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو