ادامه تحریم نشست خبری از سوی کادر فنی استقلال

منبع: طرفداری

6

1400/4/23

15:15


ادامه تحریم نشست خبری از سوی کادر فنی استقلال

هیچ یک از اعضای کادرفنی استقلال در نشست خبری قبل از دربی شرکت نکردند

به گزارش طرفداری، فرهاد مجیدی بعد از بازی با سایپا رویه عجیبی را در پیش گرفته است.

فرهاد مجیدی در نشست خبری قبل و بعد از بازی با سایپا نه خودش شرکت کرد و نه اجازه داد صالح مصطفوی پاسخ خبرنگاران را بدهد.

این رویه ای است که در بازی با پرسپولیس هم ادامه داشت و هیچ کدام از اعضای کادرفنی استقلال در نشست خبری قبل از بازی با پرسپولیس شرکت نکردند.

به نظر می رسد این تصمیم مجیدی برای دوری آبی ها از حواشی است و ممکن است بعد از دربی شرایط فرق کند و او در نشست خبری حاضر شود.

 

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو