ممنوعیت ورود شهروندان ایرانی به بحرین به دلیل کرونا

منبع: عصر ایران

3

1400/4/23

15:17


درپی انتشار ویروس کرونا ، ورود شهروندان ۱۶ کشور از جمله ایران و عراق به بحرین ممنوع شد.

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری بحرین، درپی دستورات تیم پزشکی مقابله با انتشار ویروس کرونا ، سازمان هواپیمایی بحرین ورود شهروندان ۱۶ کشور از جمله ایران و عراق را ممنوع اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، پیش از این نیز ورود شهروندان شش کشور دیگر به بحرین ممنوع اعلام شده بود.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو