ارزش سهام عدالت امروز چهارشنبه ۲۳ تیر ماه

منبع: فرارو

4

1400/4/23

15:23


ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ۱۱ میلیون و ۷۳۷ هزار تومان رسید و ارزش سبد یک میلیون تومانی سهام عدالت ۲۲ میلیون و ۱۱۵ هزار تومان برآورد می‌شود

ارزش سهام عدالت امروز چهارشنبه ۲۳ تیر ماه

فرارو- ارزش سهام عدالت امروز چهارشنبه ۲۳ تیر ماه، با وجود رشد بورس، دو دهم درصد کاهش پیدا کرد.

شاخص کل بورس امروز چهارشنبه یک هزار و ۶۰۲ واحد رشد داشت تا در نهایت به ارتفاع یک میلیون و ۳۰۵ هزار واحدی برسد. با وجود رشد شاخص، ارزش سبد سهام عدالت کم شد.

ارزش سهام عدالت امروز چهارشنبه ۲۳ تیر ماه

 ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به هفت میلیون و ۴۲ هزار تومان رسید

به این ترتیب ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ۱۱ میلیون و ۷۳۷ هزار تومان رسید و ارزش سبد یک میلیون تومانی سهام عدالت را می‌توان  ۲۲ میلیون و ۱۱۵ هزار تومان برآورد کرد.

 

با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به هفت میلیون و ۴۲ هزار تومان رسیده است.

مقایسه تغییرات ارزش سهام عدالت در سه روز گذشته

نوع سبد قیمت ۲۳ تیر قیمت ۲۲ تیر قیمت ۲۱ تیر
سبد ۵۳۲هزار تومانی ۱۱ میلیون و ۷۳۷هزار تومان ۱۱ میلیون و ۷۶۱هزار تومان ۱۱ میلیون و ۷۸۱هزار تومان
سبد یک میلیون تومانی ۲۲ میلیون و ۱۱۵هزار تومان ۲۲ میلیون و ۱۵۹هزار تومان ۲۲ میلیون و ۱۹۷هزار تومان

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو