بیش از ۵ دقیقه تشویق فیلم فرهادی در پایان اولین نمایش قهرمان در جشنواره کن (فیلم)

منبع: عصر ایران

6

1400/4/23

15:24


در پایان اولین نمایش فیلم قهرمان اصغر فرهادی در جشنواره کن، تماشاگران حاضر در سالن بیش از 5 دقیقه آنرا تشویق کردند.

ویدئو از : دنیای تصویر 

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو