فوتوکال فیلم قهرمان اصغر فرهادی در جشنواره کن

منبع: فرارو

5

1400/4/23

16:12


عوامل فیلم «قهرمان» با حضور اصغر فرهادی، امیر جدیدی، سارینا فرهادی، محمد یمینی و .. در جشنواره کن قبل از حضور در سالن کنفرانس مطبوعاتی در مقابل دوربین عکاسان قرار گرفتند.

فوتوکال فیلم قهرمان اصغر فرهادی در جشنواره کن

فوتوکال فیلم «قهرمان» با حضور اصغر فرهادی، امیر جدیدی، سارینا فرهادی، محمد یمینی و .. در جشنواره کن برگزار شد.

به گزارش عصر ایران، عوامل فیلم «قهرمان» با حضور اصغر فرهادی، امیر جدیدی، سارینا فرهادی، محمد یمینی و .. در جشنواره کن قبل از حضور در سالن کنفرانس مطبوعاتی در مقابل دوربین عکاسان قرار گرفتند.

اصغر فرهادی

اصغر فرهادی

اصغر فرهادی

اصغر فرهادی

اصغر فرهادی

اصغر فرهادی

اصغر فرهادی

 

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو