آن چه خوبان همه دارند تو یکجا آقای جدیدی

منبع: برترین ها

11

1400/4/23

16:15


حضور امیر جدیدی، ستاره فیلم سینمایی قهرمان، اثر تازه اصغر فرهادی در فوتوکال جشنواره کن و توجه گسترده خبرنگاران و عکاسان حاضر در این مراسم به این بازیگر جوان و درخشان سینمای ایران را مشاهده می‌کنید.

برترین‌ها: حضور امیر جدیدی، ستاره فیلم سینمایی قهرمان، اثر تازه اصغر فرهادی در فوتوکال جشنواره کن و توجه گسترده خبرنگاران و عکاسان حاضر در این مراسم به این بازیگر جوان و درخشان سینمای ایران را مشاهده می‌کنید.

آن چه خوبان همه دارند تو یکجا آقای جدیدی

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو