شما کِی انقدر بزرگ شدی خانم سارینا فرهادی

منبع: برترین ها

4

1400/4/23

16:27


عوامل فیلم «قهرمان» با حضور اصغر فرهادی، امیر جدیدی، سارینا فرهادی، محمد یمینی و .. در جشنواره کن قبل از حضور در سالن کنفرانس مطبوعاتی در مقابل دوربین عکاسان قرار گرفتند.

برترین‌ها: عوامل فیلم «قهرمان» با حضور اصغر فرهادی، امیر جدیدی، سارینا فرهادی، محمد یمینی و .. در جشنواره کن قبل از حضور در سالن کنفرانس مطبوعاتی در مقابل دوربین عکاسان قرار گرفتند.

شما کِی انقدر بزرگ شدی خانم سارینا فرهادی

شما کِی انقدر بزرگ شدی خانم سارینا فرهادی

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو