ربل ویلسون با کاهش وزن عجیب!!!

منبع: آرگا

6

1400/4/23

17:13


ربل ویلسون از بازیگران برجسته هالیوودی است این چهره مطرح به تازگی با کاهش وزن عجیبی که داشته است بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

کاهش وزن قابل توجه ربل ویلسون بازیگر استرالیایی از سوی هواداران این بازیگر بسیار مورد توجه است او اکنون بعد از کاهش وزن عجیب خود به وزن ۷۵ کیلوگرم رسیده است او راز این موفقیت خود را استفاده از رژیم غذایی مایر دانسته است.

 

ربل ویلسون با کاهش وزن عجیب!!!

ربل ویلسون با کاهش وزن عجیب!!!

تصویری


ویدئو