فیلمی دیده نشده از آیت‌الله خلخالی

منبع: برترین ها

3

1400/4/23

17:18


آیت‌الله خلخالی در هنگام تحویل دادن جنازه‌های سوخته کماندو‌های آمریکایی در لانه جاسوسی: براتون شکلات آورده‌ام.

برترین‌ها: آیت الله خلخالی در هنگام تحویل دادن جنازه های سوخته کماندوهای آمریکایی در لانه جاسوسی: براتون شکلات آورده ام.

این ویدئو بخشی از مستند جدید Desert One است. مستندی در مورد عملیات پنجه عقاب (عملیات طبس جهت رهایی گروگان های آمریکایی حاضر در لانه جاسوسی)

این تصاویر برای اولین بار منتشر شده است.

آیت‌الله خلخالی در هنگام تحویل جنازه‌های آمریکایی

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو